schema-mechanische-ventilatie-wtw

Mechanische Ventilatie met Warmteterugwinning of Balansventilatie

Bij mechanische ventilatie met warmteterugwinning of balansventilatie wordt lucht automatisch afgevoerd naar buiten en aangevoerd van buiten. Meestal gaat het hierbij om Hoog Rendement (HR-) ventilatie. Een warmte-terugwin-unit (WTW) in een dergelijk ventilatiesysteem gebruikt warmte uit afgevoerde lucht om de ingevoerde lucht van buiten op te warmen voordat het in huis verspreid wordt.

Bacteriën en Schimmels

Deze gezondheidsproblemen ontstaan omdat bacteriën en schimmels gaan groeien in de filters en de luchtkanalen. Ook gaat de luchtverversingscapaciteit achteruit. Om risico’s voor de gezondheid en onnodige slijtage van het systeem te voorkomen, is een driemaandelijkse controle en grondige schoonmaak van de filters en roosters noodzakelijk. Dit onderhoud kunt u goed zelf doen. Het is echter aan te raden eens per drie à vijf jaar het systeem, inclusief de luchtkanalen, inwendig te laten inspecteren c.q. reinigen en desinfecteren door een daartoe bevoegd gespecialiseerd bedrijf. LEDO Ventilatietechnieken BV heeft de nodige ervaring en expertise om dit werk voor u op een verantwoorde manier uit te voeren.