Bewoners, huisdieren en planten produceren dagelijks 10 liter vocht

Onze huizen hebben een beroerd binnenklimaat. Eén op de tien woningen heeft schimmel, in veel woningen is er meer fijnstof dan buiten en tweederde van de milieugerelateerde gezondheidsklachten gaan over ons binnenmilieu. En dan te bedenken dat mensen bijna driekwart van hun tijd in huis doorbrengen.

Bewoners, huisdieren en planten produceren in een gemiddeld huishouden dagelijks tien liter vocht. Zonder goede ventilatie wordt het vochtig en muf in huis omdat de luchtvochtigheid toeneemt. Een ideaal klimaat voor schimmels en huisstofmijt. Er ontstaan klachten als hoofdpijn, benauwdheid, hoesten, slijmvorming en allergieën en luchtwegaandoeningen.

Vooral ouderen, kinderen en zieken betalen de rekening. Zij zijn gevoeliger voor slechte luchtkwaliteit en brengen meer uren in huis door. Directeur Atze Boerstra van BBA Binnenmilieu, een onderzoeks- en adviesbureau dat is gespecialiseerd in schone lucht en een comfortabel binnenklimaat in gebouwen, erkent dat binnenlucht meestal viezer is dan buitenlucht en dat ventileren moet. Maar, wel als onderdeel van een bredere aanpak. ‘Ventileren heeft geen zin als je daarnaast blijft roken in huis en vieze vloerbedekking hebt liggen. Zorg er daarom eerst voor dat die vervuilende bronnen er niet zijn. Daarnaast is een goed basisventilatiesysteem belangrijk, dat extra ventileert tijdens piekmomenten, zoals na het douchen en koken.’ Ventileren betekent niet: even een kwartier per dag het raam open zetten, maar 24 uur per dag de lucht verversen. Ook bij vochtig weer. Want buitenlucht bevat zelfs bij regen minder vocht dan de lucht in huis. Nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig zo luchtdicht dat er geen verse lucht in en uit kan. In deze huizen is ventileren dus extra belangrijk.

Twee systemen

Onderzoek van het ministerie van VROM uit 2007 wijst uit dat in 30 tot 65% van de woningen met een ventilatiesysteem de vereiste ventilatiecapaciteit niet wordt gehaald. Boerstra: ‘Het is belangrijk dat je als bewoner je ventilatiesysteem kent en deze op de juiste manier gebruikt.’

De meest voorkomende mechanische ventilatiesystemen zijn balans– en mechanische ventilatie. Bij mechanische ventilatie wordt vervuilde lucht afgevoerd via ventilatie afzuigpunten en moet frisse lucht worden aangevoerd via gevelroosters. Bij balansventilatie wordt niet alleen de vervuilde lucht via kanalen afgevoerd, maar voert het systeem frisse lucht aan via de kanalen.

Uit recent onderzoek van Boerstra blijkt dat zowel woningen met balans als met mechanische ventilatie die zijn opgeleverd tussen 2006 en 2008 te weinig ventilatiecapaciteit hebben. Ook worden er soms fouten gemaakt bij de installatie en onderhoud van de ventilatiesystemen, waardoor bijvoorbeeld de capaciteit van de ventilator terugloopt. Soms zijn de systemen te lawaaiig.

Interesse in het hele artikel? Klik dan hier om het hele artikel te lezen.